27/4/2019

בוב מארלי אמר פעם שיש דבר אחד טוב במוסיקה, כשאתה מחובר אליה, אתה לא חש כל כאב.

מחקר חדש מוכיח שהדבר נכון.

בהרצאותיי אני תמיד נשאלת האם השפעתה של מוסיקה קלאסית על הבריאות ניכרת רק על אותם אלו שגדלו על ברכיה של המ...

Please reload