6/6/2018

השבוע היה לי אתגר מקצועי מאתגר. אתגר שרק עצם ההשתתפות בו גרמה לי עונג והתרגשות מהולים במתח מסעיר.  חרף העובדה שההצלחה באתגר אינה תלויה רק בי, עשיתי כל שביכולתי להשיגו. גייסתי את כל יכולותיי, כישרונותיי וכישורי...

Please reload