22/1/2018

תכנית הבוקר החיננית שהתארחתי בה ביקשה לדון במחקר חדש אשר מצא כי מוסיקה קלאסית משפיעה על היצירתיות.

המחקר בחן ארבעה סוגים של מוסיקה קלאסית אשר הושמעו לנחקרים בעודם מבצעים פעילות הדורשת יצירתיות. היצירתיות היתה ג...

Please reload